Umgängessabotage

Den förälder barnet bor med försvårar barnets umgänge med den andra föräldern. Därvid finns risk för att vårdnaden flyttas över på den andra föräldern.