Tvistemål (civilmål)

Mål angående en civilrättslig tvist.