Tvingande (indispositiv) rättsregel

Rättsregel som gäller även om berörda parter har slutit avtal om att något annat ska gälla. Tvingande lagstiftning kan inte avtalas bort.

En tvingande rättsregel är motsats till de dispositiva reglerna. De tvingande reglerna är absolut bindande och måste ovillkorligen följas, oavsett om parter avtalar om annat. Med andra ord kan tvingande lagstiftning inte avtalas bort.

Exempel på när tvingade rättsregler återfinns är vid konsumentköp och en hyresgästs rättigheter mot hyresvärden. Lagstiftningen på dessa områden begränsar avtalsfriheten.