Tryckfrihet

Frihet för envar medborgare att utge skrifter och att i tryckt skrift yttra sina tankar och åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vilket ämne som helst.