Trolöshet mot huvudman

Att missbruka behörigheten att företräda sin huvudman i förtroendeställning (allmän eller enskild tjänst)så att denne skadas.