Tredskodom

En dom som kan meddelas i dispositiva tvistemål när svaranden inte avger svaromål eller inställer sig till förhandling.

Tredskodomen kan då bli i enlighet med yrkanden i stämningsansökan . Till stor sannolikhet blir det en dom till nackdel för svaraden. Tredskodom kan överklagas genom återvinning.