Tredje man

Den som utan att vara part berörs av en rättshandling eller tvist.