Testamentstagare

Den som ska mottaga något genom testamente kallas testamentstagare.

Testamentstagaren kan vara av olika slag. Vissa kan inta en ställning som liknar en arvinges , dvs få en viss andel av kvarlåtenskapen. Personen är då en universell testamentstagare. Om en person endast ska få en specifik sak kallas denne för legatarie . Det som legatarien får kallas legat .