Teleologisk lagtolkning

Rättstillämparen utgår ifrån ändamålet med en viss regel (telos = ändamål)