Talerätt

Den rätt att föra *talan om part har i viss angelägenhet. Om någon väcker talan utan att ha talerätt är detta ett rättegångshinder.