Talan

Parts begäran att domstolen ska meddela dom av visst angivet innehåll. Dvs. *yrkande. Talan kan dock avse allt som en part gör i processen. Talan väcks genom *stämning, såvida inte annat är stadgat. Den anses väckt när *stämningsansökan inkom till rätten, eller om stämning inte behövs, då talan framställdes inför rätten.