Sveda och värk

Personligt lidande under den akuta sjuktiden efter ett skadetillfälle. Lidandet kan vara fysiskt eller psykiskt. I skadeståndssammanhang kan ersättning utgå för sveda och värk.