Svarande

*Kärandes motpart i rättegången. Då avses tvistemålsprocessen. Svarande benämns också sökandens motpart i utsökningsmål. Jfr *tilltalad.