Succession

(inträda i någons ställe) Efterträda någon och överta dennes rättigheter och skyldigheter. Det finns två successionsformer i svensk rätt. Dels *arv som följer den ordning som anges i lagen, dels *testamente där successionen grundas på den avlidnes ensidiga förordnande.