Strandskyddsområde

Land- och vattenområde intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Området kan få utvidgas till högst 300 meter från strandlinjen, ifall det behövs för att tillgodose något av strandskyddets syften. Om å andra sidan ett område saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften kan det förordnas att inte ska vara omfattat av *strandskydd.