Strandskydd

Skydd för land- och vattenområde i syfte att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Inom detta *strandskyddsområde finns en rad förbud enligt MB. Där får t.ex. inte uppföras byggnader.