Statslös

Den som inte har medborgarskap i något land.