Standardavtal

Avtal som helt eller delvis bygger på avtalsformulär med i förhand upprättade villkor.