Stämning

Föreläggande från domstolen till *svaranden eller den *tilltalade att bemöta den som anförts i den* stämningsansökan som delges samtidigt.