Specialdomstol

Särskild domstol som dömer inom ett speciellt rättsområde som undantagits från de allmänna domstolarnas kompetensområde.