Solidariskt betalningsansvar

Vem som helst av de betalningsansvariga kan krävas på hela betalningen.