Solennitetsvittne

Vittne som är en nödvändig förutsättning för en handlings giltighet. Testamentsvittnen är t.ex. solennitetsvittnen. Deras medverkan är en förutsättning för testamentets giltighet.