Småmål

Mål där det omtvistade värdet är mindre än ett halvt *basbelopp. Tingsrätten är domför med en domare i småmål. En part kan dock, under vissa förutsättningar, motsätta sig att ett småmål avgörs av endast en domare.