Skuldebrev

Skriftlig utfästelse att betala en penningsumma eller ett skriftlig erkännande av en penningskuld. Ett skuldebrev är en ensidig betalningsutfästelse till skillnad från *kontraktet som är ett ömsesidigt avtal.