Sekundosuccessorer (efterarvingar)

De som har rätt till arv efter en avliden först sedan en annan arvtagare avlidit.