Sambo

En person som lever tillsammans med en annan person under äktenskapsliknande förhållanden.

För att räknas som äktenskapsliknande får inte förbindelsen vara alltför kortvarig. Sexuellt samliv ingår normalt, paret har gemensam bostad och gemensamt hushåll med mera. De har även gemensam ekonomi eller ett ekonomiskt samarbete.