Samäganderättsavtal

Behovet av ett samäganderättsavtal uppstår när två eller flera personer äger något tillsammans. Det kan exempelvis vara en båt, en bil, en häst eller en fastighet.

För att undvika framtida konflikter kan det vara en bra idé att i förväg komma överens om och skriva ner hur egendomen ska förvaltas, avkastning av egendomen fördelas och hur man ska gå till väga om en person vill bli sälja sin andel etc.

Bestämmelserna i samäganderättslagen är dispositiva vilket betyder att delägarna gemensamt kan komma överens om att hantera ägandet på annat sätt än vad som följer av lagens bestämmelser. För att säkerställa att alla vet vad som gäller och för att komma ihåg vad man kommit överens om kan det vara bra att upprätta ett samäganderättsavtal som delägarna blir bundna till att följa. 

Formkrav

Det finns inte så många regler att förhålla sig till gällande hur ett samäganderättsavtal ska se ut. Att avtalet ska vara skriftligt är definitivt att föredra eftersom det vid en framtida konflikt kan bli svårt att bevisa vad som överenskommits annars.

Ägarnas personuppgifter, vilken egendom som samägs och syftet med avtalet bör framgå. Det är också bra om anskaffningsvärdet anges, hur köpet har finansierats samt hur fördelningen av ägarandelarna ser ut.

Parterna skriver sedan under avtalet och behåller var sitt exemplar. Det finns inget krav på att samäganderättsavtalet ska vara bevittnat men det kan vara bra ur bevishänseende om en tvist skulle uppstå.

Exempel

Äger du ett fritidshus tillsammans med dina syskon kan det vara bra att upprätta ett samäganderättsavtal för att till exempel reglera hur kostnader för renoveringar fördelas, vilket arbete som görs av vem på fastigheten samt vad som händer om en delägare vill sälja sin andel.

Vad händer om delägarna inte kommer överens?

För det fall att delägarna inte kommer överens utses en god man av tingsrätten efter ansökan. Den gode mannen förvaltar egendomen och ska sköta om denna. Vill delägarna sälja egendomen men kan inte komma överens om priset säljs egendomen på offentlig auktion.

Beroende på vilken egendom som samägs är det viktigt att tänka på att olika saker behöver regleras. Kontakta våra jurister för att diskutera mer ingående vad som är viktigt att tänka på i ert specifika fall.

Som kund hos HELP Försäkring är du välkommen att kontakta våra jurister på tel 0771-985 200, så hjälper vi dig med ditt samäganderättsavtal.