Saklega

Hyra av lös sak. Äldre uttryck för upplåtelse av rätt att nyttja en sak mot ersättning.