Revers

I samband med penninglån är det mycket vanligt att den som lånar pengar, låntagaren, får underteckna en revers till borgenären.

Andra ord för revers är skuldebrev och förskrivning. Det är en skriftlig förbindelse om att betala skulden. Reversen utgör också ett bevismedel för borgenären om att skulden existerar.

Kontakta HELPs jurister för hjälp med upprättande av revers.