Res judicata

Tvistefråga eller gärning har prövats och avgjorts. Därmed kan det inte bli en ny rättegång om samma sak; domen har rättskraft.

I fall där en tvistefråga eller gärning har prövats och avgjorts, har domen rättskraft. Därmed kan det inte bli en ny rättegång om samma sak. Annorlunda uttryckt: en sak kan bara prövas en gång.

En sak kan däremot prövas igen om den äldre domen undanröjs genom resning eller efter klagan över domvilla. Domvilla är ett juridiskt begrepp för ett grovt formellt fel i en dom eller beslut.