Regressrätt

Rätt att återkräva betalning av den som egentligen bör stå för denna. En borgensman har t.ex. regressrätt mot gäldenären för det han betalat till borgenären på grund av borgensåtagandet.

Flera personer kan vara solidariskt ansvariga för en skuld till borgenären . Även om de måste betala "en för alla, alla för en" i ett första skede kan det inbördes förhållandet se annorlunda ut. Den som betalar för de andra gäldenärerna har i allmänhet regressrätt mot sina medgäldenärer. Det är med andra ord en rätt att återkräva betalning av den som egentligen bör stå för denna. En borgensman har t.ex. regressrätt mot gäldenären för det han betalat till borgenären på grund av borgensåtagandet.