Ramavtal

Övergripande avtal som helt eller delvis bestämmer villkoren för rättshandlingar som omfattas av detta. Det kan t.ex. vara pris och andra leveransvillkor vid kommande beställningar eller delavtal mellan säljaren och köparen.