Rättspraxis

Domstolars, särskild de högre, och vissa andra rättsutövande organs avgöranden och verksamheter som vägleder andra rättstillämpare.