Quorom

Beslutsmässighet, dvs. antalet ledamöter som måste vara närvarande för att giltigt beslut skall kunna fattas.