Prisbasbelopp

Ett belopp som visar prisutvecklingen i samhället. Beloppet fastställs av regeringen varje år efter att ha beräknats av Statistiska Centralbyrån (44 400 kr år 2014). Många ersättningar inom den allmänna försäkringen är knutna till prisbasbeloppet och bestämda till viss procent av detta. Det finns också ett förhöjt prisbasbelopp. Jfr *basbeloppet.