Pantbrev

Bevis om inteckning i fast egendom. Ett pantbrev utfärdas av inskrivningsmyndigheten som bevis för att fast egendom utgör säkerhet för ett lån.