Oren accept

Accept som kommer för sent eller har ändringar eller tillägg.

För att ett avtal skall ha uppkommit mellan två parter skall de ha utbytt offert och accept. En accept innebär alltså en parts godkännande av en parts anbud.

Om en part som har fått ett anbud i sin accept ställer villkor som avviker från vad som framgår av anbudet och därmed ändrar innehållet i anbudet, är det en oren accept. En oren accept leder till att ett avtal inte anses slutet, men framförs ofta som en del i en avtalsförhandling, varpå den orena accepten anses som ett nytt anbud.