Oneröst fång

Oneröst fång betyder att mottagaren får äganderätten till något genom betalning eller annan prestation. Köp eller byte är exempel på onerösa fång. När en överlåtelse betraktas delvis som ett oneröst fång och delvis som ett benefikt fång talar man om ett blandat fång.