Ogillande - talan

Rätten avgör saken till kärandens nackdel.

Den som anser sig ha rätt till en prestation kan få detta prövat i domstol. Om domstolen sedan vid en prövning konstaterar att han eller hon inte har rätt till den aktuella prestationen, skall talan ogillas.