Öppet köp

Köparen ges rätt att under en viss tid bestämma om köpet ska stå fast eller återgå.

Öppet köp innebär en slags ångertid. Ångrar sig köparen inom den avtalade tiden ska varan återlämnas i ursprungligt skick och pengarna återbetalas. Öppet köp är ett frivilligt åtagande från säljarens sida och inget man kan vara säker på gäller vid varje köp. Normalt brukar det stå på kvittot vad som gäller för det specifika köpet.