Obligatio

Med obligatio avses mot en fordran svarande förbindelse. Det kan vara en förbindelse mellan två parter på grund av avtal, skadegörelse, testamente etc. En förpliktelse att på grund av viss omständighet prestera något till annan eller handla på visst sätt mot annan.