Obestånd

Ett företag eller en person är på obestånd om man inte i rätt tid kan betala sina skulder och problemet inte bara är tillfälligt. Tillfällig oförmåga att betala kan bero på t ex kundförluster eller att alltför stora investeringar gjorts under kort tid.

En fordringsägare kan förhandla om en avbetalningsplan eller ett ackord med någon som är på obestånd. Det kan även bli tal om en ansökan om konkurs. Företaget eller personen kan även själv begära sig i konkurs om den är på obestånd. Ett företag kan istället för konkurs ansöka om företagsrekonstruktion.