Nyttjanderätt

Rätt att nyttja annans egendom. Exempelvis hyra och arrende.