Ne bis in idem

Inte två gånger om samma sak. En processprincip som uttrycker domens rättskraft.