Mened

Att under laga ed lämna osann uppgift eller förtiga sanningen.

Brottet stadgas i Brottsbalken 15:1 . Den som döms för mened riskerar fängelse i högst fyra år.