Mellandom

Särskild dom över en talan som har betydelse för prövningen av en annan talan som handläggs i samma rättegång.