Målsägandebiträde

Ett personligt, juridiskt biträde som ger stöd och hjälp åt målsägare i vissa mål.

Ett målsägandebiträde förordnas av domstolen. Målsägandebiträdet ska ta tillvara brottsoffrets intressen och kan tex föra skadeståndstalan i brottmålet om inte åklagaren gör det.

Målsägandebiträde utses för brottsoffer ( målsägande ) som blivit utsatt för till exempel sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet. Domstolen kan förordna om målsägandebiträde först när förundersökningen har inletts. Målsägandebiträdet får betalt av staten och kostar ingenting för målsägande. Om den tilltalade döms för brottet kan han eller hon få betala tillbaka kostnaden för målsägandebiträdet till staten