Legatarie

Den som får en speciell förmån genom testamente.