Laglott

Hälften av den arvslott som en bröstarvinge får enligt arvsordningen.

Enligt svensk lag har bröstarvingar en lagstadgad rätt till laglott. En förälder har således inte rätt att göra sin bröstarvinge arvslös. Laglotten utgör hälften av det arv som bröstarvingen har rätt till enligt den legala arvsordningen.

Ett exempel

Britta har två barn, Anders och Cecilia. Britta har tillgångar värda 1000 000 kr. Hälften därav, 500 000 kr, utgör barnens laglott och som Britta inte kan testamentera bort. Resterande 500 000 kr, disponibla kvoten, kan Britta dock bestämma över. Hon kan testamentera bort den andelen till den hon önskar. Om Britta inte skriver något testamente tillfaller alla tillgångar Anders och Cecilia.