Lagfart

Inskrivning av fastighetsförvärv. Ansökan om lagfart görs vid en inskrivningsmyndighet och inskrivningen sker i inskrivningsregister.

Den som har förvärvat en fastighet genom köp, gåva , arv , testamente eller på annat sätt, är skyldig att söka lagfart hos inskrivningsmyndigheten inom tre månader från förvärvet. För att få lagfart skall sökanden inge sin fångeshandling ( köpeavtal , köpebrev, bytesavtal, gåvobrev , arvskifte , bodelningsavtal , testamente etc) samt de övriga handlingar som fordras till styrkande av förvärvet.

Lagfarten är viktigt för att kunna visa att man verkligen är rätt ägare till en fastighet. Utan lagfart kan man inte heller åstadkomma inteckningar i fastigheten (för att få pantbrev vid belåning).  Mer information om lagfart hittar du på Lantmäteriets hemsida .